Ontvang tot 25.000 euro steun voor je regionaal project via het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Ontvang tot 25.000 euro steun voor je regionaal project via het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer

Indienen tot 13 februari 2018

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer wil via projectsteun bijdragen tot de transitie naar een energiezuinige, circulaire samenleving.

Een nieuwe projectoproep wordt nu gelanceerd. De oproep richt zich op innovatieve of visionaire projecten die een (potentieel) aantoonbaar en blijvend milieurendement inzake energie- en/of materialenbeheer beogen. Voorkeur gaat uit naar projecten die vernieuwend of visionair zijn, een multiplicatoreffect hebben en tot stand komen in een innovatief partnerschap.

Gelieve de selectiecriteria voor bovenlokale projecten nauwkeurig door te nemen en er zo goed mogelijk rekening mee te houden

Voor wie?

 • Verenigingen met rechtspersoonlijkheid
 • Initiatieven en organisaties met winstoogmerk worden uitgesloten. Beroeps- en sectorfederaties behoren expliciet wel tot de doelgroep, net als bedrijven met sociaal oogmerk.
 • Een overheid kan geen project indienen, wel optreden als partner.

Selectiecriteria

 • Een innovatief of visionair transitieproject dat een (potentieel) aantoonbaar milieurendement inzake energie- en/of materialenbeheer beoogt.
  • Energie: projecten rond zowel energiebesparing, hernieuwbareenergieproductie als duurzaam (lokaal) energiebeheer
  • Materialenbeheer: projecten rond onder andere hergebruik, gesloten kringlopen, levensduurverlenging, resource efficiency, deeleconomie, ecodesign of anders ontwerpen,… 
  • De meting van het milieurendement kan gebeuren a.d.h.v. cijfermateriaal, maar ook op minder kwantificeerbare manieren zoals inschatting door een expertteam, …
 • Het project heeft of beoogt een blijvende milieu-impact, ook na de looptijd van max. 2 jaar, d.w.z. het project is zelfredzaam na afloop van de ondersteuning of de milieueffecten blijven verder lopen na afloop van het project.
 • Voorkeur gaat uit naar een project dat beantwoordt aan volgende criteria:
  • Vernieuwend karakter m.b.t. inhoud, doelgroep en/of methodologie
  • (potentieel) Multiplicatoreffect door de schaal of het draagvlak van een project te vergroten, door uitbreiding van de doelgroep, …
  • Innovatief partnerschap. Het partnerschap kan innovatief zijn doordat minder evidente partners elkaar vinden, bv. milieubeweging & beroepsfederatie. Ook samenwerkingsverbanden met een reële meerwaarde binnen een koepel of tussen gelijksoortige organisaties, bv. onderwijskoepel, beroepsfederatie, samenwerking tussen gemeenten kunnen vernieuwend zijn.
 • Het project wordt uitgevoerd in het Vlaams Gewest.
 • Het project heeft een duidelijk budget dat beschrijft waarvoor de middelen dienen. Alle soorten kosten (materiaal, vergoedingen, …) kunnen ingebracht worden, zolang ze projectgebonden zijn. Indieners kunnen tot maximum 25.000 euro aanvragen.

Worden uitgesloten

 • Projecten rond technologie en/ of afvalwater,
 • Projecten waarvan het effect zich (grotendeels) buiten het Vlaams Gewest situeert,
 • Projecten die (voortbouwen op projecten die) eerder gesteund werden door het Fonds.

Het Fonds is een samenwerking tussen Indaver nv, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw en het Actiecomité ter beveiliging van het Leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland (ABLLO vzw).

Meer over

Ontvang Link

 • Maandelijks tips voor al wie lokaal actief is voor een beter milieu


Andere nieuwsbrieven van BBL