Ontwrichtingstoets voor shoppingcentra in de maak | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Ontwrichtingstoets voor shoppingcentra in de maak

Erik Grietens

donderdag 21 januari 2010

In het Vlaams parlement werd minister-president Kris Peeters ondervraagd over de inplanting van shoppingcentra. Door de Europese dienstenrichtlijn moest immers de federale IKEA-wet worden aangepast. Om de vrije marktwerking te bevorderen, mag de overheid volgens de EU-richtlijn geen zuiver economische criteria gebruiken om over de inplanting van winkelcentra te oordelen. Dat was met de IKEA-wet en de socio-economische machtiging wel het geval.

Criteria inzake ruimtelijke ordening of mobiliteit bv. kunnen nu wel gebruikt worden bij de beoordeling van een aanvraag. De Vlaamse regering denkt er daarom aan om een eigen zgn. ‘ontwrichtingstoets’ in te voeren. Die toets moet nagaan of de inplanting van een nieuw winkelcentrum het bestaande handelsapparaat in de stad of gemeentelijke kern niet ontwricht.

Hoe die toets er juist zal uitzien, is nog niet bekend. Hierover werd reeds een studie opgeleverd, maar de minister-president wil deze nog niet openbaar maken in afwachting van bijkomend onderzoek. Ondertussen wordt ook gewerkt aan een visienota over de inplanting van grootschalige detailhandel. Dit alles zal in het voorjaar op de agenda van de Vlaamse regering komen en dan besproken worden in het parlement.