Onweders vragen ‘rainproof’ ruimtelijke ordening | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Onweders vragen ‘rainproof’ ruimtelijke ordening

Erik Grietens
Gabe Rodriguez

De hevige onweders van de afgelopen dagen zorgden voor heel wat problemen: ondergelopen stations, huizen en kelders, straten die blank staan, zelfs modderstromen. Sommige gemeenten kregen op minder dan een uur tijd evenveel neerslag te verduren als anders in een hele maand. Door de klimaatopwarming zullen dergelijke onweders in de zomer steeds frequenter en intenser worden, waardoor het risico op overstromingen toeneemt. Hoog tijd om gemeenten weerbaarder maken tegen de klimaatopwarming.

Geen toekomstmuziek

Klimaatprognoses voor België verwachten tegen 2100 tot 22% meer neerslag, vooral in de winter. De zomers worden heter en droger, met steeds frequentere en intensere  onweders. Dat lijkt misschien nog toekomstmuziek, maar de woningen, wijken of verkavelingen die nu gebouwd worden, liggen er voor een lange tijd. De gemiddelde levensduur van een woning in België ligt tussen de 60 en 120 jaar. Op dat moment zal de klimaatverandering een harde realiteit zijn.

Waar blijft het BRV?

De schade door de recente onweders toont opnieuw aan dat we werk moeten maken van een betonstop. Open ruimte vrijwaren om regenwater vast te houden en te laten infiltreren, de verharding van de bodem beperken, beken en rivieren meer ruimte geven: allemaal maatregelen die voorzien zijn in het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Toch slagen de coalitiepartners in de Vlaamse regering er niet in om dit plan als ontwerp goed te keuren. Dat moest vorige zomer al gebeurd zijn. Met de lokale en Vlaamse verkiezingen in het vooruitzicht, ziet het er niet naar uit dat er nog snel schot in de zaak komt.

Klimaatimpact doorrekenen

Voor grote en kleine bouwprojecten wordt in milieueffectrapporten en in de watertoets nog te weinig rekening gehouden met de langetermijneffecten van de klimaatverandering. Veelal vertrekken berekeningen voor bijvoorbeeld waterbuffering van de situatie zoals we die vandaag kennen, maar niet van de situatie zoals die over 50 jaar zal zijn. Nochtans zullen die bouwwerken er ook dan nog staan. Met de gekende gevolgen vandien.

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

Erik Grietens

Beleidsmedewerker ruimte

Erik Grietens werkt al meer dan 20 jaar voor Bond Beter Leefmilieu en bouwde in die tijd een ruime expertise op over ruimtelijke ordening. Hij is ook auteur van het boek Vlaanderen in de knoop dat een uitweg beschrijft uit de ruimtelijke wanorde.

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit