Ook lucht in Nederlandse steden is vuil

Niet alleen in België, maar ook in de grote steden in Nederland is de lucht te sterk vervuild. De belangrijkste bron voor die luchtvervuiling in de steden is het autoverkeer. Dat blijkt uit een onderzoek van Milieudefensie, dat op 101 locaties in Nederland metingen uitvoert naar de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht, voornamelijk in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. In woonwijken, speeltuinen, langs drukke wegen worden een jaar lang metingen uitgevoerd. De meetcampagne is nu halfweg, waardoor al tussentijdse conclusies kunnen getrokken worden.

De luchtkwaliteit blijkt vooral problematisch op verkeersintensieve locaties. Met name oude dieselwagens zijn de oorzaak van de hoge concentraties vervuiling. Milieudefensie vraagt daarom aan de overheid om het gebruik van schone auto's, fiets en openbaar vervoer te stimuleren en om de vervuilende auto's juist te weren uit de stad, door de toegang tot milieuzones in de steden te verstrengen. Een enquête in de Volkskrant wees alvast uit dat 75% van de lezers voor een verbod op dieselwagens in de steden is. 

Luchtkwaliteit