Oosterweel strop voor onze gezondheid

De files in Antwerpen zijn bij de ergste van Europa, de vervuilde lucht die ermee gepaard evenzeer. En de Oosterweel-verbinding biedt op dat punt geen enkel uitzicht op verbetering. 

Volgens het MER blijven in het Oosterweel-scenario 400.000 Antwerpenaren blootgesteld aan te veel fijn stof in vergelijking met de Europese norm. In vergelijking met de richtwaarde van de WGO (wereldgezondheidsorganisatie) blijft de hele stad blootgesteld aan te veel fijn stof. 17.000 inwoners blijven bovendien blootgesteld aan te veel stikstofoxiden (NOx). De milderende maatregelen die in het MER worden voorgesteld beperken zich tot oplapwerk, zoals het voorzien van schermen of groenaanplantingen langs het tracé. Ook de bijkomende tunnel die voorzien wordt in Merksem zal volgens het MER slechts een marginaal effect hebben op de luchtkwaliteit.

Nieuwe verkeersinfrastructuur werkt de groei van het autoverkeer alleen maar verder in de hand. De voorzichtige verbetering van de luchtkwaliteit die er kwam dankzij de Euro-normen, gaat door die groei opnieuw te niet. ‘Deze regering slaagt er niet in om verder te kijken dan de klassieke infrastructuuroplossingen als wondermiddel. Het zal ons in de toekomst nog meer strop zetten’, aldus Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu. Oplossingen die de groei van het autoverkeer beperken: meer en beter openbaar vervoer, afschaffen van salariswagens, een slimme kilometerheffing, dat zijn de oplossingen van de toekomst. 

‘Met de keuze voor de Oosterweelverbinding blijkt bovendien de gezondheid van honderdduizenden Antwerpenaars die dagelijks naar hun werk of naar school gaan, voor de Vlaamse regering een minder urgent probleem dan de paar minuten extra tijdswinst in het verkeer. Nochtans hangt aan een slechte volksgezondheid ook een enorm kostenplaatje’, zegt Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu. De nefaste effecten van luchtvervuiling en lawaai zijn de afgelopen jaren overduidelijk aangetoond: luchtweginfecties, hart- en vaatziekten, baby’s met een te laag geboortegewicht, meer kinderen met astma, verlies van gezonde levensjaren,… Behoort dat dan niet tot de wezenlijke bekommernissen van onze beleidsmakers? Hard gaat blijkbaar boven hart voor deze regering.

Luchtkwaliteit