Oosterweel zorgt voor meer verkeer en luchtvervuiling

Vorige week keurde de Vlaamse regering het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de Oosterweelverbinding goed. BBL betreurt deze beslissing. In ons bezwaarschrift wezen we  op het feit dat de nieuwe wegverbinding extra autoverkeer zal aantrekken, terwijl voor de luchtkwaliteit juist een afname van dit verkeer nodig is. Tal van buitenlandse voorbeelden laten zien dat de extra wegvakken enkel op korte termijn voor een lichte vermindering van de files zullen zorgen. Binnen tien jaar zullen deze vakken vol staan met extra autoverkeer, bovenop het bestaande. Uit onderzoek dat we samen met Greenpeace lieten uitvoeren, blijkt bovendien dat al dat extra verkeer op de Oosterweelverbinding het onmogelijk maakt om aan onze klimaatdoelstellingen te voldoen. 

De actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos proberen nu om via de Vlaamse ombudsman en via een verzoekschrift in het Vlaams parlement de regering alsnog op andere gedachten te brengen. Het alternatief voor een autostrade dwars door de stad is het Ringlandproject, waarbij de huidige ring wordt overkapt. Als de pogingen via parlement en ombudsdienst niets opleveren, zullen de Antwerpse actiegroepen een procedure opstarten bij de Raad van State, met de vraag om het RUP te laten vernietigen.  

 

Luchtkwaliteit