Open Call Circulair Aankopen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Open Call Circulair Aankopen

Indienen tot 29 juni 2018

Voor wie?

Deze subsidies zijn bestemd voor wie zich ingeschreven heeft als aankoper of ondersteunende partij in de Green Deal Circulair Aankopen. Meerdere partners van de Green Deal mogen uiteraard ook samenwerken.

Voor welke projecten?

Projecten die als experimenteel, demonstratie- en disseminatieproject kunnen dienen op vlak van circulair aankopen. De projecten moeten beantwoorden aan de definitie en doelstellingen van circulair aankopen, zoals omschreven in de Green Deal.

Wat zijn de bedragen?

Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 50% van een project, met een maximum van 20.000 euro. Voor grotere projecten kan u een deelbegroting maken voor het stuk dat u wil laten subsidiëren.

Wat is de timing?

De deadline voor indiening is: 29 juni 2018 12u. 's middags.

De projecten starten in 2018, na goedkeuring, en moeten afgerond worden binnen de tijdsduur van de Green Deal (30 juni 2019).

Wat zijn de voornaamste kenmerken van een succesvol project?

  • innovatief te werk gaan in het aankoopbeleid, gericht op een circulaire economie;
  • voorbeeldwaarde voor impact op vlak van duurzaamheid en circulair aankopen;
  • relevantie en opschaalbaarheid: de mogelijkheid om het innovatieve concept op grotere schaal te kunnen hergebruiken;
  • partnerschappen, met een goede specificering van de rollen en engagementen;
  • bijdragen tot de demonstratie en verspreiding van de principes van de circulaire economie.

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit