Foto Craig Whitehead

Operatie perforatie moet verhard Vlaanderen zachter en groener maken

Foto Craig Whitehead

De Voetgangersbeweging en Aquafin trekken samen ten strijde tegen de verharding in Vlaanderen. Een parkeerplaats die opgebroken wordt om een boom te planten, een speelplaats en stadsplein die onthard en vergroend worden. Door ‘gaten’ te maken in de verharding, wordt wateroverlast tegen gegaan en krijgt biodiversiteit meer kansen. Het zorgt bovendien voor een aangename en leefbare buurt. Operatie perforatie daagt gemeenten, scholen en bedrijven uit om te ontharden en te vergroenen.

Een natje en een droogje

In Vlaanderen is meer dan 14% van de bodem bedekt met ondoordringbare materialen. In steden loopt dat op tot meer dan 30%. Vergeleken met andere Europese landen, is dat erg hoog. Gemiddeld is slechts 2% van de bodem in Europa afgedicht. In Nederland, met een vergelijkbare bevolkingsdichtheid als Vlaanderen, is slechts 8% van de bodem verhard. Het kleine eiland Malta spant de kroon met 15% verharding, niet zo veel meer dan het veel grotere Vlaanderen.

De toename van de verharde bodem zorgt voor problemen. Regenwater kan niet op een natuurlijke en trage manier doordringen in de grond en komt sneller in rioleringen terecht. Bij hevige neerslagperiodes kunnen die dat niet slikken en zitten we met natte voeten. Omgekeerd zakt het grondwater elk jaar dieper weg, omdat de regen niet de kans krijgt om in te sijpelen en het grondwater aan te vullen. Daardoor ontstaan in droge periodes watertekorten, zoals deze zomer nog bleek. Door de klimaatopwarming moeten we ons bovendien wapenen tegen zowel meer natte winters als droge zomers.  

Door verharding uit te breken en in de plaats groen aan te planten, worden verschillende problemen dus tegelijk aangepakt. Regenwater kan beter infiltreren, het risico op wateroverlast wordt kleiner, grondwater wordt weer aangevuld, natuur krijgt meer kansen, de leefbaarheid wordt groter, en ten slotte is meer groen ook goed voor de luchtkwaliteit en de gezondheid.

Aquafinprijs

Operatie Perforatie is een grootschalige campagne van Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin. De campagne is een oproep aan gemeenten, scholen en verenigingen om overtollige verhardingen te verwijderen en anders in te richten. Tot 15 oktober kan je een projectvoorstel indienen, waarna een jury de voorstellen beoordeelt. Aquafin voorziet een budget van 100.000 euro om de beste onthardingsprojecten daadwerkelijk te realiseren.

> Meer weten over Operatie Perforatie