Opnieuw meer pesticiden in grondwater

Pesticidengehaltes in het grondwater waren in 2008 hoger dan in 2006. Dat blijkt uit de meetgegevens van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), die halfjaarlijks een pesticidenonderzoek uitvoert op ongeveer 440 grondwatermeetpunten in landbouwgebied. In 2008 was slechts 22 procent van de meetplaatsen vrij van pesticiden. Op meer dan 30 procent van de meetplaatsen werd zelfs een overschrijding van de norm vastgesteld. Het aantal overschrijdingen lag in 2008 bijna 5 procent hoger dan in 2006.

Deze cijfers tonen aan dat het pesticidengebruik in de Vlaamse landbouw een ernstig probleem vormt, met gevoelig impact op ons leefmilieu. Een doeltreffende omzetting van de nieuwe Europese Richtlijn die een duurzaam gebruik van pesticiden moet stimuleren, is daartoe een belangrijke stap. De meetresultaten van VMM tonen eens te meer aan dat een ambitieus actieplan met strikte maatregelen voor Belgiƫ en Vlaanderen absoluut noodzakelijk is.

Waterkwaliteit