Opnieuw negatief advies voor Uplace

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) waarop de bouwvergunning voor het shoppingcentrum Uplace is gebaseerd, staat op de helling. De auditeur van de Raad van State adviseert namelijk om dit uitvoeringsplan te vernietigen. Er zijn immers onvoldoende garanties dat de door het shoppingcentrum veroorzaakte verkeersstromen ook opgevangen kunnen worden. Als de Raad dit advies bevestigt in het definitief arrest, is de bouwvergunning ook automatisch ongeldig. Vorig jaar schorste de Raad om dezelfde reden ook al de milieuvergunning.

De nieuwe shoppingmall van Uplace zou inderdaad zorgen voor een gigantische extra verkeersstroom: Uplace verwacht jaarlijks acht miljoen bezoekers, wat overeenkomt met 25.000 voertuigbewegingen per dag. En dat uitgerekend op de Brusselse ring, waar de luchtkwaliteit nu al zeer slecht is. Ook het sluipverkeer in de dorpen rondom zou onvermijdelijk toenemen, wat nefast is voor de luchtkwaliteit in de ganse regio. Die slechte luchtkwaliteit was de voornaamste reden waarom de gewestelijke milieuvergunningscommissie een negatief eindadvies voor de milieuvergunning afleverde aan minister Schauvliege. Dat advies werd echter genegeerd.

Bond Beter Leefmilieu roept de Vlaamse en Brusselse regeringen nu op om de ondoordachte plannen voor drie nieuwe shoppingcentra langs de Brusselse ring op te bergen en eindelijk werk te maken van een gezamenlijk, kernversterkend winkelbeleid. Winkels horen thuis in de stad, niet langs de autostrade.

Shoppingcentra