Oproep aan de Europese Commissie om opmars afvalverbranding te stoppen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Oproep aan de Europese Commissie om opmars afvalverbranding te stoppen

Jeroen Gillabel

donderdag 21 februari 2013

Verschillende Europese lidstaten hebben een overcapaciteit voor afvalverbranding. De recyclage van waardevolle grondstoffen komt daardoor steeds meer onder druk te staan en de afvaltransport tussen verschillende lidstaten nemen toe. Dat blijkt uit een rapport van de internationale organisatie Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA). Daarom startte GAIA een petitie gericht aan Europese Commissaris van Leefmilieu Potocnik, met de vraag om werk te maken van maatregelen die investeringen doen verschuiven van afvalverbranding naar activiteiten rond ecodesign, preventie, hergebruik en recyclage.

Dat zulke maatregelen noodzakelijk zijn, blijkt uit de vaststelling dat ondanks de doelstelling die Europa vastgelegd heeft in de “Roadmap to a Resource Efficient Europe” om tegen 2020 geen recycleerbaar afval meer te verbranden, er nog steeds nieuwe afvalverbrandingsinstallaties worden gepland en bijgebouwd in Europa. Door de lange investeringstermijnen voor deze projecten dreigt een lock-in situatie, waarbij afvalverbranding structureel goedkoper zal blijven dan hergebruik of recyclage. Hierdoor zal Europa nog jarenlang massaal waardevolle grondstoffen blijven vernietigen. Dit is nefast voor de grondstoffen-competitiviteit van de Europese bedrijven én voor het klimaat.

Ook voor Vlaanderen vormt deze situatie een bedreiging. Het huidige Vlaamse beleid van krappe capaciteitsplanning is steeds moeilijker vol te houden door de goedkopere verbrandingstarieven in omliggende landen. Het gesloten houden van onze grenzen voor export van afval richting goedkopere verbrandingsinstallaties in Nederland, Zweden of Duitsland staat al een tijd onder druk. Omdat voor een duurzaam materialenbeleid in Vlaanderen ook een goed beleid in Europa noodzakelijk is, roept BBL op om de petitie van GAIA te ondertekenen.