Overlijdensbericht Ferrarisbos Wilrijk | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Overlijdensbericht Ferrarisbos Wilrijk

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

vrijdag 6 september 2013

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, haar zusterorganisaties en alle aangesloten lidverenigingen, melden u met grote droefenis het heengaan van het eeuwenoude Ferrarisbos aan de Fotografielaan te Wilrijk op 3 september jongstleden. Het Ferrarisbos is een zonevreemd bos; een bos dat op de kaart een andere bestemming kreeg en daarom gekapt werd. 

Graag vragen wij één minuut stilte voor reflectie over een oplossing van het probleem van de zonevreemde bossen, zodat dit overlijden niet voor niets zal geweest zijn.

Betreurt u dit overlijden ook? Stuur dan een brief aan minister Schauvliege en minister Muyters. Op de website van BOS+ vindt u een voorbeeldbrief, die u rechtstreeks via de site kunt versturen. 

Wij wensen alle zonevreemde bomen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 

Het BBL-team