Ozon piekt, beleid slaapt verder | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Ozon piekt, beleid slaapt verder

Erik Grietens

vrijdag 9 juli 2010

Gisteren meldde de Vlaamse Milieumaatschappij dat de waarschuwingsdrempel voor ozon in Vlaanderen voor het eerst dit jaar overschreden werd. De droeve eer van de eerste overschrijding viel dit jaar Aarschot te beurt. “Ozon, een afgezaagd liedje” was de titel van een persbericht van Bond Beter Leefmilieu uit de zomer van … 2003. We zijn vandaag zeven jaar later, en bij de eerste hitte van het jaar zijn de ozonpieken er weer. Al meer dan tien jaar vraagt BBL om structurele maatregelen, al meer dan tien jaar blijft het antwoord van de overheid uit. De grootste boosdoener is het groeiende verkeer. En net daar faalt het Vlaams beleid. Door een onoordeelkundig beleid van ruimtelijke ordening en infrastructuur, wordt de groei van het verkeer gestimuleerd in plaats van geremd. Echte verkeersremmende maatregelen zoals de invoering van een slimme kilometerheffing, worden op de lange baan geschoven.