Panorama-uitzending legt gebrek aan fijnstofbeleid bloot

Op 1 december stuurde Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits een persbericht uit met de melding dat ze een actieplan fijn stof klaar had voor de Antwerpse haven. Het was haar reactie op de Panorama-uitzending over fijn stof, die de Vlaamse televisiekijker de avond ervoor met de neus op de feiten had gedrukt: het gaat met het fijn stof in Vlaanderen van kwaad naar erger.

De vooruitgang die in de late jaren ’90 en vroege jaren 2000 was geboekt, is stilgevallen en tal van nieuwe plannen van de Vlaamse overheid dreigen de emissies nog te doen toenemen. Ook minister Crevits kwam in de uitzending aan het woord. Ze erkende dat er weinig was gebeurd, maar wees er op dat een aantal beslissingen wel in de pijplijn zitten. Zo haalde ze de ‘principebeslissing’ van de Vlaams regering om de voertuigtaksen voortaan te moduleren volgens de Ecoscore, nog eens uit de kast. Die Ecoscore dreigt inmiddels een beetje het Vlaamse Monster van Loch-Ness te worden: als men niets anders te vertellen heeft, haalt men het boven water, maar verder twijfelt iedereen er aan of het wel echt bestaat.

Het zal duidelijk zijn dat de fijnstofsituatie niet wordt beïnvloed door ‘principebeslissingen’ die daarna jarenlang onaangeroerd blijven liggen. Het wordt stilaan tijd om de vraag te stellen of er hier vanuit de Vlaamse regering geen sprake is van schuldig verzuim.

Luchtkwaliteit