Partnerschap Vlaanderen Isoleert en Bond Beter Leefmilieu

vlaanderen isoleert

UPDATE 8 juni 2018:
Bond Beter Leefmilieu heeft haar samenwerking met Vlaanderen Isoleert bvba opgeschort. Naar aanleiding hiervan hebben we een Q&A opgesteld die je een antwoord biedt op enkele belangrijke vragen, zoals: hoe is de samenwerking ontstaan, welke band had BBL met Vlaanderen Isoleert, en waarom is de samenwerking opgeschort?

***

Oorspronkelijk artikel

De klimaatverandering is geen ver-van-ons-bedverhaal. Integendeel: onze woningen zijn nog al te vaak CO2-kachels. Warmte ontsnapt langs slecht geïsoleerde muren en daken, waardoor we extra moeten stoken en er meer broeikasgassen vrijkomen. Daarom slaat BBL de handen in elkaar met het isolatiebedrijf ‘Vlaanderen Isoleert’.

Onze gemeenschappelijke doelstelling?  De verduurzaming van de Vlaamse woningmarkt versnellen. Vlaanderen Isoleert doet dit in eerste instantie door oplossingen aan te bieden in de “na-isolatie”-markt.

Samen sneller naar een duurzaam Vlaanderen

Aan het huidige tempo duurt het nog 40 jaar voor alle huizen in Vlaanderen geïsoleerd zijn. Dat moet sneller kunnen. Vlaanderen Isoleert heeft de ambitie om binnen 10 jaar alle huizen in Vlaanderen geïsoleerd te hebben: hoekhuizen, tweewoonsten, open bebouwingen en appartementen. Het effect van goede isolatie merk je op je energiefactuur en is belangrijk voor het milieu. Daarom is BBL partner van het isolatiebedrijf.

Wat betekent de samenwerking concreet?

1. BBL en Vlaanderen Isoleert zullen samen de interesse vergroten voor duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen in de particuliere sector en in woonomgevingen met de nadruk op na-isolatie.

2. Om dit te ondersteunen, zet BBL voornamelijk zijn kanaal ‘Ecobouwers’ in, aangevuld met de inzichten in technische kennis en duurzame bouwprocessen. Vlaanderen Isoleert beschikt dan weer over veel praktijkkennis. Dit leidt tot een vruchtbare kruisbestuiving waarbij het concept van duurzaam en energiezuinig na-isoleren op een gedegen manier gepromoot en bewaakt wordt.