Persreactie Bond Beter Leefmilieu op de uitspraken van Minister Schauvliege over ExxonMobil

Bond Beter Leefmilieu (BBL) is het niet eens met de reactie van de woordvoerder van Minister Schauvliege omtrent ExxonMobil. Die zegt “dat Vlaanderen gewoon de Europese regelgeving volgt.” Dat klopt niet helemaal: Vlaanderen kiest er in tegenstelling tot de meeste andere Europese landen voor om de energiesteun maximaal uit te keren. In Europa zijn er maar een aantal landen die daar klimaatgeld voor gebruiken. De petitie die Bond Beter Leefmilieu deze morgen lanceerde, heeft al bijna 1.000 handtekeningen opgeleverd.

In Europa zijn er maar een aantal aantal landen die klimaatgeld gebruiken om de  elektriciteitskosten van grootverbruikers te vergoeden. Van al die landen treedt Vlaanderen het meest gul op. Daarmee pakt de Vlaamse administratie (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) ook uit in een presentatie aan de betrokken bedrijven. De administratie schrijft letterlijk dat er in andere lidstaten meer beperkingen zijn.

“De Vlaamse regering vergoedt ExxonMobil alsof de elektriciteit in België vooral met steenkoolcentrales is geproduceerd zoals in Duitsland. In werkelijkheid is er nauwelijks een CO2-kost in de Belgische elektriciteitsproductie. De Vlaamse regering kiest voor het maximum terwijl de Europese richtsnoeren duidelijk aangeven dat zoiets niet moet,” zegt Mathias Bienstman, beleidscoördinator van BBL.

In de feiten werkt het uitgekeerde bedrag de filosofie van het Europees klimaatbeleid  tegen: ze neemt de stimulus weg om het elektriciteitsverbruik te vergroenen en te verminderen. BBL vraagt de minister om alle steun aan ExxonMobil onmiddellijk stop te zetten. Bovendien moet ook de regeling die de staatssteun mogelijk maakt, herzien worden. Dat kan, want het dossier ligt momenteel voor op Europees niveau als onderdeel van de hervorming van het Europese Emissiehandelssyteem (ETS genaamd).

Klimaatbeleid

Meer over Klimaatbeleid