Persreactie: Ook Bond Beter Leefmilieu roept Vlaamse regering op om het afvalverbrandingsbeleid aan te passen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Persreactie: Ook Bond Beter Leefmilieu roept Vlaamse regering op om het afvalverbrandingsbeleid aan te passen

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

woensdag 12 maart 2014

Bond Beter Leefmilieu steunt de oproep van VVSG aan de volgende Vlaamse regering om het beleid rond afvalverbranding aan te passen. BBL klaagt al langer aan dat het verbranden van restafval te goedkoop dreigt te worden en zo recyclage onder druk zet. De twee belangrijkste oorzaken hiervoor zijn het stijgend overschot aan verbrandingscapaciteit en de subsidies die afvalverbrandingsovens krijgen dankzij de groenestroomcertificaten. BBL vindt het dan ook positief dat de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, wiens leden een groot deel van de huidige verbrandingsovens uitbaat, het probleem van de overcapaciteit erkent.

We vragen dat de volgende Vlaamse regering een ambitieus en sluitend plan uitwerkt om de principes van het materialendecreet om te zetten in concreet beleid dat inzet op het verder verlagen van de hoeveelheid restafval en het beperken van de verbrandingscapaciteit. Voor BBL is het hierbij cruciaal dat de planning van verbrandingscapaciteit op Vlaams niveau beslist wordt, zodat individuele installaties steeds beoordeeld worden in overeenstemming met het materialendecreet.