Persreactie Vlaams regeerakkoord: Jambon I worstelt met vergroening | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Persreactie Vlaams regeerakkoord: Jambon I worstelt met vergroening

Mathias Bienstman
Bond Beter Leefmilieu nam de driehonderd pagina's van het Vlaamse regeerakkoord onder de loep. “Vanuit milieu-oogpunt presenteert de regering Jambon I een tegenstrijdig plan. Aan de ene kant zijn er lovenswaardige engagementen voor meer natuur, vergroening van de landbouw en kernversterking. Aan de andere kant wordt de grootste bedreiging voor de biodiversiteit - de klimaatverandering - onvoldoende aangepakt”, concludeert Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu. 
 
“Het doel dat we van de Europese Unie horen te halen tegen 2030, -35% broeikasgasemissies van gebouwen, transport en landbouw (non-ETS), zal niet bereikt worden met dit akkoord. Jambon zet mobiliteit en industrie niet op het pad naar een duurzame, koolstofneutrale toekomst. De groei van het vrachtverkeer en de industriële emissies zullen blijvend wegen op de luchtkwaliteit. Wel positief zijn de uitfasering van stookolieketels, dieselbussen en energieverslindende straatverlichting. Het beleid rond circulaire economie zet terecht in op circulair bouwen en aanbestedingen, maar is verder bijzonder vaag en schiet tekort in ambitie.” 
 
“Niet alleen honderdduizenden burgers, maar ook steeds meer organisaties en bedrijven verwachten dat we tegelijk de kansen grijpen van vergroening en onze verantwoordelijkheid opnemen voor de volgende generaties. Het zijn de regio's in Europa die het eerst en het snelst veranderen door een sterk milieubeleid, die jobs creëren, nieuwe bedrijfsactiviteit aantrekken en de leefkwaliteit verhogen. Bij de vertaling van het regeerakkoord naar concreet beleid kan Vlaanderen zich sterker inschakelen in de Europese dynamiek naar een koolstofneutrale en circulaire economie.” 
 

Mathias Bienstman

Coördinator Beleid en Projectwerking

Ervaren debater en opiniemaker. Zijn opleidingen als moraalfilosoof en econoom geven hem een frisse kijk op tal van milieuproblemen zoals klimaat, energie, mobiliteit en fiscaliteit. Als coördinator van de beleidsploeg is hij uitermate geschikt om linken te leggen tussen verschillende milieuthema’s.

Meer over Verkiezingen 2019

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit