Pittig debat over milieu en klimaat

Connect2Change opende met een politiek kopstukkendebat tussen milieuminister Koen Van den Heuvel (CD&V), Meyrem Almaci (Groen), Anneleen Van Bossuyt (N-VA), Yasmine Kherbache (sp.a) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld). Moderator Ine Renson van De Standaard stelde gerichte vragen over cruciale milieudossiers in de volgende legislatuur. Daaruit bleek dat de slimme kilometerheffing nog niet van tafel is en bijna alle partijen een Europese grensheffing voor CO2 steunen.

Ontdek de andere standpunten

In een boeiend debat spraken de politieke kopstukken zich uit over de vijf transities waarrond Bond Beter Leefmilieu werkt: energie, mobiliteit, ruimtelijke ordening, circulaire economie en landbouw en voeding. 

Slimme kilometerheffing

De slimme kilometerheffing blijkt nog steeds veel politieke steun te genieten, ondanks het betere bochtenwerk van N-VA. De andere partijen lieten een opening voor deze mobiliteit sturende maatregel als ze samen gaat met sterke investeringen in alternatieven en sturing op filegevoelige plaatsen en tijd.

Renovaties en klimaatbonus

Alle partijen erkenden dat er een grootschalig renovatieprogramma nodig is voor bestaande gebouwen om de renovatiegraad te verdrievoudigen. Open Vld bepleitte 6% btw op sloop- en hernieuwbouw. Ook de koppeling van de woonbonus aan energievereisten, de zogenaamde klimaatbonus die Bond Beter Leefmilieu voorstelt, kreeg politieke steun van Van den Heuvel, Almaci en Schiltz.

Bouwshift
 
De betonstop leidde tot een pittige discussie tussen meerderheid en oppositie. Almaci verweet de Vlaamse meerderheid dat het mismeesteren van dit belangrijk dossier in de feiten tot een betonrush leidt. Voor Open Vld moet iedereen uit zijn comfortzone treden en minister Van den Heuvel verwacht dat het dossier nog kan landen bij het begin van de volgende legislatuur.

Grensheffing CO2

Enkel Groen en sp.a schaarden zich expliciet achter een afbouw van de veestapel met een warme sanering. De andere partijen bleven meer op de vlakte. Op het einde van het debat was er een verrassende uitkomst rond een grensheffing voor CO2. Zo een heffing zou import van industriële bulkproducten belasten op hun CO2-inhoud. Tegelijk zouden de gratis emissierechten voor de in Europa gevestigde productie-eenheden komen te vervallen. Het resultaat van beide maatregelen zou leiden tot meer emissiereducties in de industrie, omdat vervuiling een prijs krijgt, en honderden miljoenen bijkomende middelen voor klimaatbeleid. Alle partijen uitgezonderd N-VA bepleiten een of andere vorm van zo'n grensheffing, al moet Europa ze doorvoeren. Het debat kan geopend worden bij de onderhandelingen over de hervorming van de EUETS.

Verkiezingen 2019

Meer over Verkiezingen 2019