Plan voor shoppingcentrum De Klamp goedgekeurd

Vorige week keurde de Bestendige Deputatie van Antwerpen het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) De Klamp goed. De Klamp is een open gebied aan de rand van Boom, langs de N177 en vlakbij de A12 Antwerpen-Brussel. Naast de reeds bestaande baanwinkels langs de A12, voorziet het plan een groot winkelcentrum, dat na dat van Wijnegem het tweede grootste van België zou moeten worden. De goedkeuring van het RUP wekt verwondering: uit voorzichtige ramingen blijkt dat het autoverkeer van en naar het winkelcentrum voor grote problemen zal zorgen. We spreken over minstens 24.000 bewegingen per dag. Wie de situatie een beetje kent, weet dat de A12, de N177, Boom zelf en de ruimere regio dit bijkomend verkeer niet kunnen slikken. Terwijl aan de ene kant van Antwerpen politici in het Oosterweeldossier ruziën over oplossingen voor de verkeerscongestie, wordt enkele kilometer verder het toekomstige verkeersinfarct voorbereid. Begrijpen wie begrijpen kan.

Ook voor de handel in de binnenstad is de bouw van een nieuw Shoppingcenter slecht nieuws. Dat blijkt onder meer uit de studie over grootschalige winkelvestigingen in België, opgemaakt in opdracht van voormalig minister voor ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen. De studie komt tot de conclusie dat de wildgroei van baanwinkels en shoppingcentra nefast was voor onze binnensteden. We citeren: “De jarenlange achteruitgang in de binnensteden is deels te wijten aan de opkomst van grootschalige detailhandel langs goed bereikbare en goedkope locaties aan de invalswegen, in de stadsrand en daarbuiten. Grote internationale ketens nemen langzaamaan de hoofdwinkelstraten over en de binnensteden worden uniformer van karakter. Deze ontwikkelingen hebben het de kleine zelfstandige in de steden moeilijk gemaakt. Daarbij komen de achterblijvende investeringen in de binnensteden, waardoor het winkelklimaat verslechterde.(…) De huidige situatie van ruimtelijke versnippering en verspreiding van grootschalige detailhandel stimuleert het gebruik van de auto. De verspreide ruimtelijke structuur van de grootschalige detailhandel heeft versnippering van de open ruimte in de hand gewerkt.”  De vraag kan terecht gesteld worden of de Bestendige Deputatie de studie niet heeft gelezen. 

Shoppingcentra