Politiek bedreigt groei van hernieuwbare energie

De snelle groei van hernieuwbare energie dreigt stil te vallen door politieke onzekerheid. Dat is de hoofdboodschap van een nieuw rapport van internationaal energieagentschap (IEA).

Volgens het rapport groeiden wind-, zonne-energie en waterkracht sterk in 2013. Hernieuwbare energiebronnen produceren momenteel bijna 22% van de wereldwijde energieproductie. Hernieuwbare energie produceert vandaag ongeveer evenveel elektriciteit als gascentrales. Volgens het IEA kan hernieuwbare energie 26% van de globale elektriciteitsproductie uitmaken tegen 2020. Maar het energie-instituut ziet ook grote risico’s. Het IEA verwacht dat de groei van hernieuwbare energie door politieke onzekerheid zal stilvallen na 2014. Zo dreigen we onvoldoende hernieuwbare energie te produceren in het licht van de klimaatdoelstellingen. Dit is ook voor de beleidsmakers in België een niet mis te verstane boodschap. 

Volgens het IEA is hernieuwbare energie noodzakelijk in het licht van de bevoorradingszekerheid. Toch, zo stelt het IEA, dreigt politieke onzekerheid en onzekerheid over de regels, de groei van hernieuwbare energie af te remmen. Die politieke onzekerheid is het gevolg van een vrees voor te hoge kosten van hernieuwbare energie. Volgens het IEA moeten overheden echter duidelijk een onderscheid maken tussen de kosten van het verleden, het heden en de toekomst. Veel hernieuwbare energiebronnen hebben nu immers (bijna) geen steun meer nodig. Het zou dan ook bijzonder jammer zijn om hernieuwbare energie de rug toe te keren, net nu deze energievorm kosten-competitief wordt. Zo zijn in Brazilië nieuwe windturbines al goedkoper dan nieuwe gascentrales. En ook hier is zonne-energie al rendabel zonder subsidies.

Doordat hernieuwbare energie kapitaalsintensief is, is er vooral nood aan een duidelijk investeringsklimaat. Zo zijn investeerders zeker van een redelijke en voorspelbare return. In Europa is er volgens het IEA dan ook nood aan duidelijkheid over de doelstellingen na 2020. Daarnaast moet er veel sterker ingezet worden op de uitbouw van een Europees energienetwerk om het toenemend aandeel hernieuwbare energie te integreren. 

Windenergie