Politieke koersverandering rond Uplace?

Na het politiek debat vorige week accepteerden de meerderheidspartijen in het Vlaams parlement een motie met de vraag om de bezwaren en adviezen die worden ingediend tijdens het komende openbaar onderzoek, “grondig te analyseren en desgevallend het ruimtelijk uitvoeringsplan bij te sturen”. Daarnaast vraagt het parlement om “blijvend in te zetten op een kernversterkend handelsbeleid” en om overleg te plegen met de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest omtrent de geplande projecten in de onmiddellijke omgeving van de Ring rond Brussel. Of de politieke bocht daarmee is ingezet valt af te wachten. 

De tijd is zeker rijp voor de Vlaamse en Brusselse regering om eens samen te zitten, nu de geplande shoppingcentra rond de ring alle drie juridisch vast zitten. De Raad van State schorste immers de gunning voor NEO, vernietigde de socio-economische vergunning voor Docks en verklaarde zowel het RUP als de milieuvergunning voor Uplace ongeldig. Het ideale moment dus voor de Vlaamse en Brusselse regeringen om samen de schouders te zetten onder een écht kernversterkend beleid.

> http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g267-2.pdf

Shoppingcentra