Politieke steun voor Seine Schelde West smelt weg

Nadat eerder al groen!, lijst Dedecker en SP.a duidelijk hadden gemaakt geen voorstander te zijn van de verbreding van het Schipdonkkanaal, neemt nu ook Open VLD stelling in tegen het plan. Bevoegd minister Crevits stelde in een reactie dat de Vlaamse Regering pas kan beslissen als alle studies zijn afgerond. Ze vindt het “dom van Tommelein en co om nu plots alles zonder degelijke argumenten weg te gooien.”

Nochtans meenden ook Boerenbond, Natuurpunt en BBL dat er ondertussen meer dan voldoende informatie op tafel ligt om een principebeslissing te kunnen nemen: de studies die nog lopend zijn, kunnen de fundamentele problemen niet oplossen.

Wat wel dom was van Tommelein en co, was de poging om de forcing te voeren over een nieuwe spoorlijn naar Zeebrugge. Er is een brede consensus over het feit dat een meer duurzame ontsluiting van de haven van Zeebrugge een noodzaak is en dat de oplossingen moeten gezocht worden bij het spoor en de estuaire vaart. Maar zolang zelfs maar een eerste aanzet van een proces ontbreekt dat kan duidelijk maken uit welke elementen zo’n oplossing kan bestaan en wat dat betekent in termen van budget, mobiliteit, milieu, landschap, enz. is deze vlucht vooruit weinig constructief.

Waterkwaliteit