Positieve klimaatimpact behalen

Met het klimaatakkoord van Parijs als leidraad ondersteunt Climate Lab organisaties en gemeenschappen om een positieve klimaatimpact te behalen. Nu Climate Lab lid is geworden van Bond Beter Leefmilieu, stelt Sil Lanckriet zijn vereniging voor en vertelt waarom ze herbebossen in Afrika en Zuid-Amerika. 

Wat doet jullie organisatie?

Sil Lanckriet: “Climate Lab ondersteunt organisaties en gemeenschappen om een positieve klimaatimpact te bereiken. We werken met onze partners aan klimaatneutraliteit en brengen zo mee het klimaatakkoord van Parijs in de praktijk.” 

Wie ben je? Wat is jouw rol bij Climate Lab?

“Ik ben Sil Lanckriet, doctor in de aardwetenschappen (2016) en erkend deskundige milieueffectrapportage in de discipline Klimaat. Bij Climate Lab houd ik me bezig met de projectopvolging, -begeleiding en de koolstofberekeningen voor organisaties en voor onze herbebossingsprojecten.”

Op welke verwezenlijking van 2020 zijn jullie het meeste trots?

“Onze vereniging was prominent aanwezig op het Klimaatparlement. Daar kwamen  ondernemers en wetenschappers samen om klimaatprojecten te ontwikkelen. 

We zijn natuurlijk ook trots op onze herbebossingsprojecten die Plan Vivo gecertificeerd zijn. Wij planten bossen aan in Afrika en Zuid-Amerika. Dat zijn de kwetsbare gebieden waar klimaatverandering een enorme impact heeft op de welvaart van de bevolking. Klimaatactie creëert duurzame vooruitgang voor de lokale burgers.”

Wat staat er bij jullie allemaal op de planning voor 2021?

“We willen onze organisatie verder uitbouwen en professioneler maken. We willen meer mensen aanspreken en een breder portfolio met klimaatprojecten aanleggen. We zien 2021 als een overgangsjaar.”

Naar wie of welke organisatie binnen de milieu- en klimaatbeweging kijk je het meest op en waarom?

“We bewonderen WeForest. Op een positieve en professionele manier de koe bij de horens vatten en volop gaan bebossen: dat is hun aanpak.”

Wil je nog iets meegeven aan onze lezers van Link?

Jullie kunnen bij ons terecht voor alle vragen over koolstof.  :-)