Presentaties studiedag 'Meer doen met bouwgronden'

Op 13 december 2016 organiseerden we de studiedag 'Meer doen met bouwgronden'.

Even voordien keurde de Vlaamse regering het Witboek voor een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Dit Beleidsplan legt de krachtlijnen vast voor de toekomstige ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Een hoger ruimtelijk rendement is een centraal thema in dit plan: meer doen met de beschikbare bouwruimte.
 
Dat klinkt logisch, maar hoe breng je het in de praktijk? Creatief omspringen met bouwgrond biedt heel wat kansen, maar wat zijn de beleidsmatige en wettelijke randvoorwaarden? En zijn Vlamingen er klaar voor? Hier kom je het allemaal te weten.
 
Tijdens deze studienamiddag kreeg je inhoudelijke toelichting over het kersverse Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en reflecties van o.a. Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en een uitgelezen reeks experts ter zake. We sloten af met een politiek debat tussen burgemeesters van grote steden en kleinere gemeenten.

Programma: 

12h00 - 13h00: onthaal met broodjes
Toelichtingen:

13h00- 13h30: Ruimtelijk rendement in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen - René van der Lecq, projectmanager Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Departement Ruimte Vlaanderen
13h30 - 14h00: Naar een andere bouwcultuur voor een hoger ruimtelijk rendement - Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck
14h00 - 14h30: Ruimtelijk rendement en de woonwensen van Vlamingen. Ann Pisman, Directeur Onderzoek Departement Ruimte Vlaanderen
Pauze tot 15h00

Reflecties:

15h00- 15h20: Recepten voor een hoger ruimtelijk rendement en meer groen - Erik Grietens, beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu
15h20 - 15h40: Flexibele regelgeving voor een hoger ruimtelijk rendement - Olivier Carrette, Beroepsvereniging Vastgoedsector, UPSI-BVS
15h40 - 16h00: Verdichting en hoger ruimtelijk rendement op maat van dorpen - Karel Lhermitte, Landelijke Gilden
16h00 - 17h00: Burgemeestersdebat: politiek debat met burgemeesters van steden en gemeenten

17h00 - 18h00: Drink en netwerkmoment

Bouwshift Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Meer over Bouwshift, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen