Protest tegen Uplace wordt groter met de dag

De bouwvergunning voor het winkelcomplex van Uplace aan het viaduct van Vilvoorde lokt heel wat reacties uit. Vlak voor de herfstvakantie kreeg Uplace een bouwvergunning voor het grootste winkelcomplex van het land, met 200.000 vierkante meter aan winkels, een bioscoopcomplex, kantoren en horeca. Milieu-, middenstands- en vakverenigingen hadden zich vorig jaar al verenigd in een platform tegen de bouw van nieuwe shoppingcentra in het noorden van Brussel. Zowel Bond Beter Leefmilieu, Unizo als de Brusselse Raad voor het Leefmilieu onderzoeken momenteel verdere juridische stappen. Dit shoppingparadijs buiten de stad zal er immers voor zorgen dat de files op de Brusselse ring nog langer worden, waardoor de al slechte luchtkwaliteit verder achteruit zal gaan.

Bovendien dreigen de nieuwe winkelcentra de bestaande handelskernen van Brussel, Mechelen, Aalst, Vilvoorde en Leuven zwaar te schaden. De klanten van de winkelkern in Aalst komen in meerderheid uit de regio tussen Brussel en Aalst. Het shoppingcentrum van Uplace wordt even groot als dat van de binnenstad van Leuven, en dat op amper 20 minuten rijden. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de stadsbesturen van Leuven en Vilvoorde juridische stappen overwegen.

En ondertussen laat ook automobilistenvereniging Touring van zich horen. Touring berekende dat het aantal verliesuren op de Brusselse ring door het Uplace project jaarlijks met 424 uren zal toenemen. Oftewel: vier kilometer file extra per dag. Touring begrijpt niet dat de Vlaamse overheid een vergunning verleent voor het megacomplex. "Dat is om mobiliteitsproblemen vragen. We tellen nu al 32 procent vrijetijdsverkeer op onze wegen tijdens de spitsuren. We moeten er alles aan doen om dat soort verplaatsingen te verminderen. Deze site zal tot nog meer verkeerschaos leiden en dat op het meest kritieke punt van de Brusselse Ring”, aldus Touring, dat net als BBL en Unizo vraagt om de vergunning te herzien.

Shoppingcentra