Provincie weigert milieuvergunning winkelcentrum Uplace Machelen

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant weigerde unaniem een milieuvergunning toe te kennen aan Uplace NV voor de uitbating van een shoppingcentrum in Machelen, naast het viaduct van Vilvoorde. Zoals duidelijk bleek uit het milieueffecten rapport zal Uplace een totale verkeerschaos veroorzaken op de al verzadigde Brusselse ring.

Uplace verwacht jaarlijks acht miljoen bezoekers, wat overeenkomt met 25.000 voertuigbewegingen per dag. Volgens het Verkeerscentrum Vlaanderen bevinden zich zes van de tien meest verzadigde wegvakken van het hoofdwegennet net daar. Volgens de verkeerstellingen van Afdeling Wegen en Verkeer bevindt de locatie zich op een van de grootste congestiepunten van Vlaanderen. "De verwachte verkeerstoestroom voor het Uplace-project zal dus zeer negatieve verkeerseffecten hebben op het wegennet in de directe en ruimere omgeving. Het gevolg is dat duizenden mensen dagelijks nog langer en meer in de files zullen staan. Ook het sluipverkeer in de dorpen zal onvermijdelijk toenemen", aldus gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts.

Uplace zal nu ongetwijfeld in beroep gaan bij Vlaams minister voor leefmilieu Joke Schauvliege. Hopelijk durft zij een even moedige beslissing nemen als het provinciebestuur.

Shoppingcentra