Publieke investeringsmaatschappijen kunnen een turbo zetten op een eerlijke transitie. Maar vandaag doen ze dat te weinig.

Publieke investeringsmaatschappijen missen klimaatfocus

Publieke investeringsmaatschappijen kunnen een turbo zetten op een eerlijke transitie. Maar vandaag doen ze dat te weinig.

In een nieuw rapport pleiten FairFin en Arbeid en Milieu voor een versterkte rol van de publieke investeringsmaatschappijen. Deze kunnen een belangrijke bijdrage leveren voor de klimaattransitie, maar ze schieten vandaag ernstig tekort.

Publieke investeringsmaatschappijen zoals de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) of de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM) zijn instellingen die met belastinggeld investeren in het maatschappelijk belang. Deze investeringsmaatschappijen bieden mogelijkheden voor de financiering van een eerlijke transitie.

Zij kunnen namelijk investeren met een sterke blik op de lange termijn. Ze kunnen ondersteuning bieden aan maatschappelijk nuttige projecten die voor privé-investeerders te weinig rendabel of te riskant zijn. Voorwaarde is dan wel dat zij hun werking bouwen op sociale, ecologische en democratische fundamenten. Maar daar knelt het schoentje net volgens Fairfin en Arbeid & Milieu.

Duurzame missie nodig voor publieke geldschieters

De investeringsmaatschappijen missen een duidelijke visie in lijn met de klimaatplannen van de Vlaamse en Belgische overheden. Hoe kunnen zij economische, sociale en financiële drempels helpen overwinnen? De vergroening van hun investeringen blijft zeer beperkt. Ook het sociale palmares van deze instellingen is mager.

Daarnaast zijn ze te klein en te versnipperd. De honderden miljoenen die de Belgische publieke investeringsmaatschappijen kunnen voorzien steken af tegen de miljarden die jaarlijks nodig zijn om de transitie te financieren.
Tot slot is er een gebrek aan communicatie over de besluitvorming en de behaalde resultaten. Er is ook te weinig inspraak vanuit parlement en middenveld. Het bestuur en de transparantie van deze maatschappijen moeten dringend versterkt, zo besluiten de onderzoekers.

Warme oproep aan beleidsmakers

Het rapport bevat terechte bezorgdheden en concrete suggesties ter verbetering van de werking van de investeringsmaatschappijen. Vlaams voogdijminister voor PMV Hilde Crevits en kersvers federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem, die FPIM onder zijn vleugels heeft, nemen de aanbevelingen best ter harte. 

Reset.Vlaanderen