Raad van State fluit Vlaamse overheid terug: bos Essers mag niet gekapt worden

De Raad van State heeft het GRUP, en daarmee ook de uitbreidingsplannen van de transportfirma Essers in Genk, vernietigd. De Vlaamse overheid ging in de fout door de Europese natuurwetgeving niet na te leven, stelt de Raad. “Een overwinning voor de natuur,” klinkt het bij Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, BOS+ en het actiecomité Zonhoverheide. “Nu kan er op zoek gegaan worden naar een nieuwe site voor de transportfirma, die wel rechtszekerheid biedt.”

Hopelijk trekt de Vlaamse overheid uit dit dossier ook lessen voor de toekomst. Ook andere Limburgse dossiers riskeren immers hetzelfde lot: de Limburgse Noord-Zuidverbinding en een aantal controversiële uitbreidingen langsheen het Albertkanaal.

Europese natuurwetgeving niet nageleefd

De Raad stelt vast dat de Vlaamse regering de Europese natuurwetgeving met de voeten heeft getreden bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Europees beschermd leefgebied kan enkel op de schop als de Vlaamse regering de Europese uitzonderingsprocedure volgt en eerst toelating vraagt aan Europa. De uitzondering kan enkel worden verkregen als er geen alternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar belang.

Daarnaast bevestigt de Raad dat de effecten op de natuur niet grondig in rekening zijn gebracht. Zo is het natuurverlies van de eerste uitbreiding van Essers nooit berekend in combinatie met het biotoopverlies van het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan. De raad wijst er ook op dat het niet-naleven van eerdere afspraken geen argument had mogen zijn om het stuk natuur vogelvrij te verklaren.

Waarom was dit zo’n halszaak?

Het Essersbos is een dominosteen die niet mocht vallen. Als het op papier goed beschermde Essersbos zou verdwijnen, dan was geen enkel stuk natuur in Vlaanderen nog veilig.

Bovendien zijn er heel wat alternatieven voorhanden (onder andere op de Ford-site) om de uitbreiding te realiseren, zonder dat daarvoor een stuk waardevolle natuur moet verdwijnen. De milieubeweging heeft van bij het begin gewaarschuwd dat dit GRUP op juridisch drijfzand gebouwd was, en mee nagedacht over een plan B voor de transportfirma.

De milieuverenigingen hebben er goede hoop op dat er na deze beslissing snel een oplossing gevonden wordt om natuur en economie samen vooruit te laten gaan in de streek.

Hopelijk trekt de Vlaamse regering uit dit dossier ook lessen voor de toekomst. Ook andere Limburgse dossiers riskeren immers hetzelfde lot: de Limburgse Noord-Zuidverbinding en een aantal controversiële uitbreidingen langsheen het Albertkanaal.

Gered dankzij crowdfunding

De milieubeweging organiseerde een fondsenwervingsactie om de juridische procedure te bekostigen. Die actie bracht ruim 61.000 euro op van 1.356 burgers. Het toont dat veel mensen bezorgd zijn om de bescherming van natuur in Vlaanderen, die hier op de helling geplaatst werd. Het is hoopgevend om te zien hoe die oprechte bezorgdheid tot een redding geleid heeft.

Natuurpunt BOS+