Raad van State vernietigt plan Parkbos Gent

Recentelijk vernietigde de Raad van State het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het Parkbos Gent, het plan dat moet zorgen voor meer bos in de bosarme Gentse regio. De rechtszaak werd aangespannen door enkele projectontwikkelaars en verkavelaars met eigendommen in het gebied. Zij willen hun gronden verder verkavelen in plaats van er een stadsbos op te laten ontwikkelen. Het plan wordt door de Raad van State vernietigd, omdat niet duidelijk werd gemotiveerd waarom geen rekening werd gehouden met de bezwaren van de projectontwikkelaars.

De vernietiging van het plan is een spijtige zaak. Er werd jarenlang gewerkt om tot een goed afgewogen plan te komen, met ruimte voor bosuitbreiding, aandacht voor  het behoud van de landschapswaarden, mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van landbouw in het gebied, een netwerk van trage wegen,…  Aangezien er echter een groot politiek draagvlak bestaat voor dit project – zowel voor het stadsbestuur, de provincie als het Vlaams Gewest is het Parkbos een voorbeeldproject – zou het geen probleem mogen zijn om op korte termijn de procedure van het RUP over te doen. En deze keer wel behoorlijk te motiveren waarom de Vlaams overheid niet in wil gaan op de bezwaren van de projectontwikkelaars.

De vernietiging van het plan biedt echter ook een kans voor een groter Parkbos. In het nu vernietigde RUP werd naast het Parkbos immers ook een zone aangeduid voor een bedrijventerrein. Dit wetenschapspark kwam er omdat er elders in het Gentse onvoldoende ruimte zou zijn voor dergelijke hoogwaardige kennisactiviteiten die gelinkt zijn aan het universiteitsonderzoek. Uit een recent voorontwerpplan voor de vlakbij gelegen Hutsepotzone, eigendom van de Universiteit, blijkt echter dat hier via inbreiding meer dan 200.000 m² aan kennisindustrie kan ontwikkeld worden. Dat is het driedubbele van wat op het bedrijventerrein naast het Parkbos kan uitgebouwd worden.

Bossen