Raad van State vernietigt RUP Uplace en schorst gunning NEO-project

Recent vernietigde de Raad van State, op vraag van BBL, BRAL en Greenpeace, het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het Uplace-project. De milieuverenigingen startten deze procedure uit bezorgdheid over de impact van dit shoppingcenter op de luchtkwaliteit. Deze shoppingmall verwacht immers acht miljoen bezoekers per jaar, of zo’n 25.000 wagens per dag, op een van de grootste congestiepunten van het land. Die bijkomende verkeersstroom zou nefast zijn voor de nu al slechte luchtkwaliteit in de regio, waar vooral het ultrafijn stof en de verzurende stikstofoxiden zorgen baren.

De Raad van State vernietigt nu het plan omdat de Vlaamse regering geen garanties voorzag voor de noodzakelijke openbaarvervoersmaatregelen. Hoewel ze bij de opmaak van het plan erkende dat openbaarvervoersmaatregelen noodzakelijk zijn voor dergelijk verkeers- genererend project, heeft de Vlaamse regering die maatregelen niet opgenomen. Integendeel, ze heeft deze er bewust van losgekoppeld, waardoor ze tekort geschoten in de op haar rustende zorgvuldigheidsplicht, aldus de Raad van State.

Op een steenworp afstand van Uplace speelt ook nog het project NEO van het Brussels stadsbestuur. NEO is een shoppingcenter van 72.000 m² op de Heizelvlakte. Ook dit megalomane project zorgt voor nog meer files en luchtverontreiniging rond de Brusselse ring. Voor dit project moet Brussel de bouw- en milieuvergunning nog aanvragen, maar de overheidsopdracht werd wel al gegund. De Raad van State schorste deze gunning omdat de vergelijking van de voor- en nadelen van de verschillende offertes niet correct verliep.

Nu beide projecten vastgelopen zijn, roepen BBL, BRAL en Greenpeace de toekomstige Vlaamse en Brusselse regeringen nogmaals op om de ondoordachte plannen voor nieuwe shoppingcentra langs de Brusselse ring op te bergen en eindelijk samen werk te maken van een kernversterkend winkelbeleid in Brussel en de gemeenten van de Vlaamse rand. Want winkels horen thuis in de stadscentra, niet langs de autostrade.

> Arrest Uplace
> Arrest NEO

Shoppingcentra