Reactie op beslissing tarieven kilometerheffing vrachtwagens | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Reactie op beslissing tarieven kilometerheffing vrachtwagens

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

dinsdag 19 mei 2015

Tarieven kilometerheffing sturen te weinig richting schoon vrachtwagenpark

Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu, reageert ontgoocheld op de beslissing van de Vlaamse regering  over de tarieven en het  wegennet voor de kilometerheffing voor vrachtwagens: “De kilometerheffing voor vrachtwagens is een goede zaak maar de Vlaamse regering gaat te ver in haar toegiften aan de transportsector. Euro 5 vrachtwagens stoten op de baan gemiddeld dertig maal meer stikstofoxiden (NOx) [1] uit dan recente Euro 6 vrachtwagens. Toch zullen ze eenzelfde laag tarief per gereden kilometer betalen. Dat is onbegrijpelijk. De Vlaming vraagt nét meer maatregelen tegen luchtvervuiling en steunt de kilometerheffing voor vrachtwagens ook om die reden, blijkt uit een studie van Ipsos. Ook het wegennet waarop tol verschuldigd is, is té sterk ingekrompen in vergelijking met het eerste voorstel. Daardoor riskeren veel burgers met sluipverkeer op onbelaste wegen geconfronteerd te worden. We hopen dat de Vlaamse regering deze tekortkomingen snel rechtzet.”

[1] http://www.theicct.org/comparing-real-world-nox-euro-iv-v-vi-mar2015 “Euro IV and V vehicles tend to produce a wide range of real world emissions. In tests conducted recently at VTT Technical Research Centre of Finland, the Euro IV emissions ranged from just under 2.8 to 11.3 gNOx/kWh, with an average of 6.5 g/kWh, and the Euro V emissions ranged from 0.9 to 9.7 gNOx/kWh, with an average of 4.4 g/kWh. The Euro VI vehicles showed a much smaller range, 0.01 to 0.50 gNOx/kWh, with an average of 0.13 g/kWh.”