Regering verwaarloost energiebeleid

Milieuorganisaties reageren op conclusies Staten Generaal van Energie

Op de Staten Generaal van Energie vandaag bevestigen de vier energieministers dat België dringend werk moet maken van een beter investeringsklimaat voor nieuwe energieproducenten. Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, WWF en IEW beamen dit, maar vragen zich af hoe de ministers dit gaan realiseren zonder vast te houden aan de wet op de kernuitstap. Door duidelijkheid over de kernuitstap krijgt hernieuwbare energie meer kansen en wordt onze eenzijdige afhankelijkheid van kernenergie afgebouwd. De aangekondigde oefening van 100% hernieuwbare biedt een goed perspectief op de lange termijn, maar het is nu al duidelijk dat we volop energie zullen moeten besparen. Tot hiertoe blijft een daadkrachtig beleid om ons te verzekeren van een duurzame energietoekomst echter uit.

Energiebesparing is de sleutel

Hier ligt in het bijzonder voor ons land veel werk op de plank”, aldus Jan Vandermosten van WWF. “België is één van de grootste energieverslinders van Europa. Alleen al door het uitvoeren van de energiebesparingsmaatregelen van onze buurlanden zouden we onze energievraag drastisch kunnen inperken.” Deze week bleek nog dat Vlaanderen bijkomende emissiekredieten in het buitenland moet aankopen om haar klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Dit geld zouden we veel beter investeren in een doorgedreven energiebesparingsbeleid in eigen land. Deze investeringen verdienen we immers snel terug door een lagere energiefactuur.  

Meer capaciteit mogelijk

Bovendien zit er heel wat nieuwe elektriciteitsproductie in de pijplijn. Hebben we de kerncentrales niet nodig om te vermijden dat het licht uitvalt? Absoluut niet, verduidelijkt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu “De dominante positie van kernenergie op onze energiemarkt schrikt investeringen in alternatieven net af. Kerncentrales zijn bovendien niet compatibel met hernieuwbare energie, omdat ze niet kunnen worden uitgeschakeld op momenten dat er veel zon schijnt, of wind waait.”

Onze beleidsmakers moeten dus volop inzetten op de ontwikkeling van hernieuwbare energie, met flexibele gascentrales als overgangstechnologie. Als blijkt dat deze overgang te traag verloopt, is er nog een stok achter de deur. Sara Van Dyck: “de federale overheid heeft bij wet de mogelijkheid om een offertevraag voor een nieuwe elektriciteitscentrale te lanceren in geval van een dreigend bevoorradingstekort. Als de regering bezorgd is over de gevolgen van een kernuitstap, waarom maakt ze dan geen gebruik van deze optie in aanloop naar 2015?”

Bovendien kan onze regering de netbeheerder (Elia) de toestemming geven om zelf elektriciteit te produceren om ons elektriciteitsnet in evenwicht te houden. Dit kan de tarieven van Elia zelfs verlagen omdat het geen elektriciteit meer moeten aankopen op de markt. Elia zal dan enkel de reële productieprijs betalen.

Nood aan een coherent langetermijnbeleid

Duitsland toont aan dat het perfect mogelijk is om de kaart te trekken van energiebesparing en af te stappen van kernenergie. De milieu-organisatiesroepen onze beleidsmakers op om het voorbeeld van onze oosterburen te volgen en volop in te zetten op een ambitieus langetermijn energiebeleid. Jan Vandermosten van WWF stelt: “Energiebesparing en hernieuwbare energie moeten de sturende principes worden, met als einddoel om tegen het midden van deze eeuw 100% hernieuwbare energie te bereiken. Voor kernenergie is er in deze toekomst geen plaats.” 

Kernuitstap