Foto M.Minderhoud - Eigen werk, CC BY-SA 3.0

Regering wil Raad van State buitenspel zetten in Limburg

Foto M.Minderhoud - Eigen werk, CC BY-SA 3.0

De Limburgse Noord-Zuidverbinding is de autoweg tussen Eindhoven en Hasselt. Er ligt al jaren een plan op tafel voor een omleidingsweg rond Houthalen-Helchteren: die zou dwars door Europees beschermde natuurgebieden lopen. Om die reden vernietigde de Raad van State het plan al meermaals. Maar in plaats van het aan te passen naar de Europese natuurwetgeving, probeert de regering nu een nieuw systeem uit te dokteren, om die lastige Raad van State buitenspel te zetten. 

Het alternatief: tunnels

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de omleiding werd in 2013 voor de eerste keer vernietigd door de Raad van State, omdat de Europese natuurwetgeving omzeild werd. Ondanks dat arrest voerde de regering amper aanpassingen door aan de plannen - ze startte gewoon een nieuwe procedure op. Het hoeft dan ook niet verbazen dat de auditeur van de Raad van State eind vorig jaar opnieuw een negatief advies uitbracht voor de omleidingsweg. 

‘Complex project’

De regering besliste nu dat als de Raad van State het GRUP voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding opnieuw vernietigt, de procedure voor een ‘complex project’ wordt gestart. Dat betekent dat alle procedures geïntegreerd worden in één traject. De verschillende alternatieven worden samen onderzocht en alle betrokken partijen krijgen inspraak. Dat is op zich een goede zaak.

Bedenkelijk is echter dat de regering tegelijk ook het decreet rond complexe projecten wil aanpassen, zodat het Vlaams Parlement kan beslissen in plaats van de regering. Als men via het Parlement gaat, dan kan de noord-zuidverbinding nadien niet worden aangevochten bij de Raad van State. Zo wordt die lastige Raad van State buitenspel gezet. 

De oplossing: doortocht met ondertunneling

"De oplossing ligt nochtans al jaren op tafel: een doortocht met een ondertunneling"

De oplossing ligt nochtans al jaren op tafel: een doortocht met een ondertunneling. Door tunnels aan te leggen wordt de leefbaarheid van de twee dorpskernen sterk verbeterd en wordt waardevolle natuur ontzien. Die oplossing biedt de beste garanties op het behoud van de open ruimte, een van de grootste toeristische troeven van Limburg. En ook voor een vlotte verkeersstroom is dit een prima oplossing. 

Wij vragen dan ook dat de procedure van een complex project gebruikt zal worden om dit milieuvriendelijke alternatief daadwerkelijk te onderzoeken. Maar als opnieuw geprobeerd wordt om de procedures te omzeilen, blijven wij ons verzetten. Negatieve milieueffecten veeg je niet onder de mat door een rechtbank buitenspel te zetten, wel door te kiezen voor het tracé dat de open ruimte spaart. 

Natuurgebied

Meer over Natuurgebied