Rekenhof: ‘Boscompensatie loopt helemaal fout’

Vlaanderen telt bijzonder weinig bossen. Daarom is ontbossing in principe verboden. Een uitzondering geldt voor bossen op percelen die op het gewestplan aangeduid staan als woon- of industriegebied. De ontbosser moet dan wel voor een compensatie zorgen: een nieuw aangeplant bos of een financiële bijdrage. Met dat geld hoort de overheid gronden aan te kopen om nieuw bos aan te leggen. En daar gaat het volgens het Rekenhof helemaal de mist in.

Herbebossing faalt

Met het bedrag dat ontbossers tot nu toe betaalden, zou ondertussen 2.370 hectare compensatiebos aangelegd moeten zijn, berekende het Rekenhof. In realiteit kocht de overheid maar iets meer dan 700 hectare aan. En op die 700 hectare werd volgens het Rekenhof slechts 380 hectare nieuw bos aangeplant. Dit is minder dan één vijfde van wat er moest gerealiseerd zijn. Toch is al meer dan de helft van de beschikbare middelen  uitgegeven. De achterstand in de boscompensaties loopt dus al op tot meer dan 2.000 hectare. 

> Rapport Rekenhof

Bossen