Reparatiedecreet legt zwaktes nieuwe decreet ruimtelijke ordening bloot

Donderdag werd in het Vlaams parlement het zgn. reparatiedecreet voor de ruimtelijke ordening goedgekeurd. Zoals de naam al zegt moet dit het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening repareren. Dat nieuwe decreet ruimtelijke ordening werd vorig jaar vlak voor de verkiezingen in sneltreinvaart door het parlement gejaagd, ondanks veelvuldige kritiek van diverse adviesraden en van de Raad van State. De teksten waren volgens de verschillende raden verre van rijp. Alle geraadpleegde adviesorganen hadden heel wat vragen bij de werkbaarheid in de praktijk van de wetsvoorstellen. Ook vanuit de milieu- en natuurverenigingen waren we allesbehalve enthousiast over dit nieuwe decreet.

Al die bemerkingen werden echter straal genegeerd, de regering zette door. Politieke berekening heeft het toen duidelijk gehaald van de nood aan kwalitatief wetgevend werk. Dit alles was duidelijk electoraal gemotiveerd: bij de verkiezingen moest uitgepakt kunnen worden met een nieuw decreet. Het gevolg kennen we vandaag: enkele maanden na de inwerkingtreding al, moet een lange lijst van wetsartikels – meer dan zestig ! – gerepareerd worden. Goed bestuur, inderdaad.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen