Resolutie integraal waterbeleid goedgekeurd door Parlement – regeringsbeslissing in de maak

BBL hamert al geruime tijd op het feit dat het Vlaams ‘integraal waterbeleid’ maar blijft aanmodderen. Onze kritiek wordt nu ook politiek opgepikt. In de loop van november stelden parlementsleden van de meerderheidspartijen een resolutie op om er bij de Vlaamse Regering op aan te dringen dat (we citeren de heer Lachaert, voorzitter van de commissie leefmilieu) "de Vlaamse Regering werk maakt van de uitvoering van het decreet integraal waterbeleid, dat het tijdig in de Vlaamse regelgeving wordt omgezet, dat de elf bekkenbeheersplannen zo vlug mogelijk worden vastgesteld en dat het ontwerp van de stroomgebiedsbeheersplannen tegen eind 2008 ook wordt vastgesteld.”

Ook Groen!-parlementslid Rudi Daems stelt dat er is in de laatste vier jaar niet bijster veel gebeurd is met de uitvoering van het decreet. Volgens hem schort het niet zozeer aan de ambtelijke voorbereiding, maar vooral aan politieke besluitvorming.

Eén en ander heeft blijkbaar de zaken toch in gang gezet. In regeringskringen wordt aangegeven dat de beslissing over de bekkenbeheersplannen en het uitvoeringsbesluit over de financiële instrumenten in de maak zijn. Ze zouden de komende weken worden verwacht. Reikhalzend kijken wij uit...

 

 

Waterkwaliteit