Roetfilters nog steeds geen succes | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Roetfilters nog steeds geen succes

Erik Grietens

donderdag 28 november 2013

De Vlaamse overheid geeft een premie voor de installatie van roetfilters op oude dieselwagens. De premie bedraagt bijna 100% van de installatiekosten.

Helaas slaat het initiatief niet aan bij de Vlaamse automobilist: integendeel, het aantal premies loopt jaar na jaar verder terug. Kende de overheid in 2011 nog 66 premies toe, in 2012 betaalde ze slechts vijf aanvragen. Dit jaar is het helemaal treurig gesteld met de uitbetalingen: tot nu toe zijn dit er nog maar drie. Mogelijk kan de invoering van lage-emissiezones in de steden een extra impuls geven aan het retrofitten van oude dieselwagens. Die mogen zonder roetfilter immers niet in een lage-emissiezone rijden.