Ruimte delen zit in de lift, regelgeving ligt dwars

Jeugdvereniging De Ambrassade onderzocht tien projecten waarbij ruimte gedeeld wordt door kinderen en jongeren. Denk maar aan een speelplaats die dienst doet als buurtparkje. Ruimte delen heeft tal van voordelen: je gebruikt de ruimte efficiënter en bespaart geld. Alleen werkt de huidige regelgeving deelprojecten (onbedoeld) tegen. Aanpassingen dringen zich op. 

Ruimte delen is ruimte creëren

De afgelopen twee jaar onderzocht jeugdvereniging De Ambrassade tien projecten waarbij ruimte gedeeld wordt door kinderen en jongeren. Een school die na de lesuren opengesteld wordt voor jeugdverenigingen, een speelplaats die dienst doet als buurtparkje, of een lege kerk die gebruikt wordt als circusschool en voorstellingsruimte, naaiatelier en buurthuis. Ruimte delen heeft heel wat voordelen. Het zorgt voor een efficiënter ruimtegebruik, werkt kostenbesparend, bevordert sociale contacten en zorgt voor energiebesparing. 

Nood aan bijgewerkte regelgeving

De bevindingen en aanbeveling van de Ambrassade werden gebundeld in het onderzoeksrapport ‘Ruimte Delen is Ruimte creëren’. Aan de overheden vraagt de Ambrassade een regelgeving die delen stimuleert, in plaats van tegenwerkt. Nu botsen deelinitiatieven nog te vaak op allerlei regeltjes en voorschriften die het delen van ruimte - vaak onbedoeld - moeilijk maken. Zo zijn er regelmatig verschillende brandveiligheidsnormen voor verschillende activiteiten in eenzelfde gebouw. Afgestemde, voor iedereen duidelijke normen zouden dat kunnen verhelpen. Een ander voorbeeld is een verzekering voor aansprakelijkheid. Ook die moet nu vaak voor elke activiteit apart worden afgesloten. Een groepsverzekering kan daarvoor de oplossing bieden. 

Naast aanbevelingen voor het beleid, werkte de Ambrassade ook een praktische handleiding uit voor wie een project rond het delen van ruimte wil opstarten. 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Meer over Beleidsplan Ruimte Vlaanderen