Ruimte voor morgen

Onder het motto ‘ruimte voor morgen’ start de Vlaamse administratie voor ruimtelijke ordening een brede inspraakcampagne om tot een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen te komen. Dat is de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, dat eind jaren negentig de krachtlijnen voor het gewenste ruimtelijke ordeningsbeleid in Vlaanderen vastlegde.

Dat het met onze ruimtelijke orde niet goed gesteld is, is geen groot geheim. We behoren tot de meest versnipperde en verkavelde regio’s van Europa, wat gevolgen heeft voor de achteruitgang van natuur, de toenemende files, landschappelijke verschraling,… Maar er lijkt beterschap op komst. Uit een enquête van de administratie bij duizend Vlamingen blijkt dat een meerderheid kiest voor kleinere woningen, met werken en winkelen op fietsafstand. Als we onze ruimte niet willen verkwanselen, leven we in 2050 een stuk compacter. Bijna negen op de tien keuren het idee af dat "iedereen overal moet kunnen bouwen". Twee op de drie zijn voor overheidsregels over bouwen. Het morsen met ruimte moet verleden tijd zijn. Volgens deze enquête blijkt het dus nogal mee te vallen met het draagvlak voor een strakkere ruimtelijke ordening.

Op de website ruimte voor morgen kan je aan de hand van  twintig vragen te weten komen wat jou ideale leefomgeving is. Op dezelfde website kan iedereen zijn ideeën posten voor een betere ruimtelijke ordening. De ideeën gaan mee in de aanloop naar het beleidsplan. Eind dit jaar komen de eerste bevindingen in een groenboek, dat een jaar later moet uitmonden in een witboek.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen