Iedereen blij bij de officiële aankondiging.

Samen met De Vlaamse Waterweg pakken we droogte en klimaatverandering aan

Iedereen blij bij de officiële aankondiging.

Donderdag ondertekenden De Vlaamse Waterweg NV en zes milieu- en natuurverenigingen een nieuwe overeenkomst om samen werk te maken van een duurzame waterwegen. Onze waterwegen zijn belangrijk om meer vrachtwagens van de weg te halen, maar zijn ook van belang voor onze natuur, om overstromingen in de hand te houden en problemen met droogte beter op te vangen. 

Klimaat als nieuwe uitdaging

De samenwerking bestaat zowel uit een algemeen beleidsoverleg als uit een lokaal overleg rond concrete projecten, met lokale milieu- en natuurverenigingen. Nieuw is deze samenwerking niet: de milieu- en natuurverenigingen Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Vogelbescherming, Durme vzw, Limburgs Landschap en Orchis werken al sinds 2007 samen met de beheerders van de waterwegen, toen nog ‘Waterwegen en Zeekanaal’ en ‘NV De Scheepvaart’. Die twee instanties zijn nu gefusioneerd tot NV De Vlaamse Waterweg. Daarom drong een nieuwe samenwerkingsovereenkomst zich op. 

Maar ook inhoudelijk was een actualisatie van de samenwerking aan de orde. Klimaat wordt daarin een nieuw aandachtspunt. De gevolgen van de klimaatverandering worden immers steeds duidelijker, zeker voor onze waterwegen. In droge periodes kan dat ertoe leiden dat er beperkingen worden opgelegd aan de binnenvaart. In natte periodes neemt het risico op overstromingen toe. Met onder andere het Sigmaplan wordt daarom een netwerk van natuurlijke overstromingsgebieden aangelegd, die meteen een meerwaarde betekenen voor de natuur in Vlaanderen. Daarom worden via deze samenwerking ook afspraken gemaakt over het natuurlijk beheer van dergelijke overstromingsgebieden of van de groene ruimtes langs de waterwegen.