Schauvliege komt op de valreep met maatregelen tegen fijn stof | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Schauvliege komt op de valreep met maatregelen tegen fijn stof

Erik Grietens

vrijdag 28 februari 2014

Vorige week kreeg ons land een nieuwe waarschuwing van de Europese Commissie over het gebrekkig fijn stof beleid. De Commissie is van oordeel dat België de sinds 2005 vereiste maatregelen om de volksgezondheid te beschermen niet heeft genomen. Vlaams minister voor leefmilieu Joke Schauvliege kondigde in het Parlement meteen bijkomende plannen en maatregelen aan om de fijn stof uitstoot terug te dringen. Zo is er een nieuw luchtkwaliteitsplan fijn stof voor de stad en de haven van Antwerpen en wordt er gewerkt aan een nieuw luchtkwaliteitsplan voor de stad en de haven van Gent.

De plannen voorzien lage-emissiezones en zet extra in op fiets, openbaar vervoer en groene taxi’s. Voor het wettelijk kader voor lage-emissiezones kijken we overigens naar minister Wathelet, die vanuit de federale regering de verkeerswetgeving moet aanpassen en nieuwe verkeersborden moet voorzien. Ook het gelijk trekken van de accijnzen op diesel en benzine is een federale bevoegdheid. De minister verwacht dat ook de federale overheid haar verantwoordelijkheid neemt in de strijd tegen fijn stof.

Het is een goede zaak dat er eindelijk bijkomende maatregelen komen tegen fijn stof. Al blijft het voor Antwerpen wel de vraag of met de nieuwe Oosterweelverbinding de doelstellingen wel haalbaar zijn. Uit het MER blijkt immers dat met deze nieuwe autoverbinding de fijn stofuitstoot problematisch hoogblijft.