Scheldeverdieping gedeblokkeerd

Begin december trokken de Nederlandse milieuverenigingen hun beroepen bij de Raad van State tegen de Scheldeverdieping in, nadat er garanties waren gekomen dat de Hedwigepolder zoals afgesproken zou worden omgezet in natuurgebied.

Omdat naast de milieubeweging ook andere organisaties of personen bezwaar hadden ingediend, moest de Nederlandse Raad van State overblijvende bezwaren nog beoordelen. De Raad achtte deze ongegrond en zet daarmee het licht op groen voor de verdere verdieping van de Westerschelde. Daarmee komt een einde aan een lang aanslepend conflict dat begon toen de Nederlandse overheid probeerde terug te komen op haar engagementen inzake natuurherstel voor het Schelde-estuarium.

Bond Beter Leefmilieu en de Nederlandse milieuverenigingen hebben altijd gepleit voor een integrale uitvoering van de Scheldeverdragen – dus: verdieping en natuurbehoud samen - en daar zijn we vandaag weer een stap dichterbij.

Waterkwaliteit