Slechts 80 van de 7.000 hectare bedreigd bos geregulariseerd

Uit een parlementaire vraag van Dirk Peeters (Groen!) aan minister voor ruimtelijke ordening Philippe Muyters, blijkt dat er in Vlaanderen ongeveer 30.000 ha zonevreemde bossen liggen. Het grootste deel daarvan ligt in landbouw- of recreatiegebied en is niet onmiddellijk bedreigd. Iets meer dan 7.000 ha van die zonevreemde bossen liggen echter in woon- en industriegebieden, vooral in de provincies Limburg en Antwerpen. Die bossen kunnen gekapt worden om plaats te maken voor woningen of bedrijven, mits compensatie zoals voorzien in het bosdecreet. Die compensatie loopt echter niet van een leien dakje: het geld in het boscompensatiefonds blijft voor een groot deel ongebruikt. Uit de cijfers van de minister blijkt nu dat de afgelopen zes jaar voor slechts 83 ha van die 7.000 ha bedreigd bos een ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld werd, waarbij het bos werd ingekleurd in een groene bestemming.

Bossen