Smogmaatregelen hebben beperkt effect

In een recent rapport liet VMM onderzoeken wat het effect is van snelheidsverlagingen tijdens smogperiodes. Zoals bekend wordt de snelheid op sommige autostrades en ringwegen tijdens vervuilingspieken beperkt van 120 tot 90 km/h. In de studie werden vijf scenario’s onderzocht: de effecten van de nu geldende snelheidsverlaging en de effecten van verdergaande maatregelen, zoals een rijverbod voor vervuilende vrachtwagens en/of personenwagens (onder de euro II-norm).

Algemeen blijkt dat de huidige SMOG90-maatregel een beperkt gunstig effect heeft op de luchtkwaliteit. Wanneer de meest schadelijke fractie van het fijn stof wordt bekeken, het zgn. dieselroet, is dit positieve effect meer uitgesproken. Het positieve effect doet zich vooral voor in de onmiddellijke omgeving van de snelwegen. Anderzijds toont de studie aan dat meer drastische maatregelen, die de verouderde personen- en/of vrachtwagens bannen van alle wegen tijdens smogepisodes, een gevoelig hogere impact hebben.

Er wonen ongeveer 40.000 Vlamingen binnen een straal van 200 meter rond de smogsnelwegen. Vooral voor hen zullen de smogmaatregelen een gunstig effect hebben op hun gezondheid. Kortstondige blootstelling aan te hoge waarden kan leiden tot een hoger risico op hartaanvallen en tromboses. Het gaat hierbij uiteraard enkel om een vermindering van de acute blootstelling aan te hoge fijn stofconcentraties tijdens smogperiodes. De huidige smogmaatregelen hebben geen effect op de langdurige blootstelling, welke verantwoordelijk is voor een verhoogd sterfterisico door longaandoeningen en voor kleinere longen bij kinderen.

Luchtkwaliteit