Spook van Schipdonk duikt weer op

Donderdag kwam het Schipdonkkanaal opnieuw op de agenda van het Vlaams parlement. Zoals bekend wil de haven van Zeebrugge het Schipdonkkanaal verdiepen en verbreden, om zo een betere ontsluiting voor de binnenvaart vanuit de haven mogelijk te maken. Dit nieuwe kanaal (‘Seine-Schelde West’) zou aansluiten op de nieuwe binnenvaartverbinding met Frankrijk, het Seine-Schelde project.

Op het eerste lijkt dit een lovenswaardig initiatief, het zou immers vrachtverkeer van de weg halen. Toch is dit een onzinnig project. Vier vijfde van de goederen uit de haven gaat immers niet naar Frankrijk, wel richting Duitsland en verder. Bovendien zou dit kanaal handen vol geld kosten, wat niet beschikbaar is. Maar bovenal is er te weinig water. Het water voor dit kanaal zou in principe moeten komen uit de Schelde en Leie, via de ringvaart rond Gent. Eén klein probleempje: dat water is ook al nodig voor het kanaal Gent-Terneuzen. In droge periodes is er nu al te weinig water voor dat kanaal.

Om het wateraanbod in kaart te brengen werd een waterbalans studie uitgevoerd. Het is deze studie die donderdag in het parlement onder vuur werd genomen. Volgens dit nieuwe onderzoek zou er – in tegenstelling tot vroegere bevindingen – geen waterprobleem zijn voor het Schipdonkkanaal. Deze wonderlijke conclusie blijkt bij nadere lezing van de uitgangspunten van de studie niet zo verwonderlijk. De studie houdt immers geen rekening met de bouw van een nieuwe zeesluis in Terneuzen. Daardoor zal nochtans extra water nodig zijn in het kanaal Gent – Terneuzen. Ook de plannen voor binnenvaart in Noord-Frankrijk, waardoor het wateraanbod op Schelde en Leie zal afnemen, komen niet aan bod in de studie. Bovendien hield dit nieuwe onderzoek ook al geen rekening met de klimaatverandering. Volgens de Universiteit Leuven zal de klimaatopwarming er voor zorgen dat er in droge periodes 30 tot 70% minder waterdebiet is. Wat het Schipdonkkanaal helemaal onmogelijk maakt.

Waterkwaliteit