Spreekverbod voor ambtenaar op congres Ademloos | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Spreekverbod voor ambtenaar op congres Ademloos

Erik Grietens

vrijdag 14 september 2012

Op woensdag 12 september 2012 organiseerde Ademloos een studienamiddag over de impact van verkeer op de gezondheid. Eén van de sprekers was een medewerkster van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Zij zou een presentatie geven over de impact van uitlaatgassen en verkeerslawaai op de gezondheid.

De dag voor het Congres kreeg de spreekster van haar leidend ambtenaar plots te horen, dat ze niet naar het congres mocht gaan, naar verluidt “omdat het een congres van actiegroepen” is. 

Blijkbaar mag een actiegroep dus niet ingelicht worden over het wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van autoverkeer.

De PowerPointpresentatie staat wel op de website van Ademloos en die willen we u niet onthouden: http://www.ademloos.be/sites/default/files/gezondheid_docs/CongresAdemloos_TOVO_20120909.pdf