Stad Antwerpen geeft negatief advies voor steenkoolcentrale | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Stad Antwerpen geeft negatief advies voor steenkoolcentrale

Sara Van Dyck

donderdag 15 juli 2010

Als het van het Antwerpse stadsbestuur afhangt, komt er geen steenkoolcentrale in de Antwerpse haven. Vorige week vrijdag gaf het Antwerpse schepencollege een negatief advies aan de door E.ON geplande nieuwe steenkoolcentrale. De stad heeft ernstige bedenkingen bij de keuze voor steenkool als brandstof en vreest een te grote impact op het leefmilieu. Volgens de stad staat de centrale, die jaarlijks meer dan 6 miljoen ton CO2 de lucht in zou blazen, haaks op het beleid van de stad rond klimaatverandering.

De inspraakprocedure van het openbaar onderzoek voor de milieuvergunningsaanvraag voor deze steenkoolcentrale is ondertussen achter de rug. Er werden heel wat bezwaarschriften ingediend. Ook Bond Beter Leefmilieu diende bezwaar in (zie ook hier). Deze bezwaarschriften worden nu overgemaakt aan het provinciebestuur dat zich dit najaar moet uitspreken over de milieuvergunningsaanvraag. Laat ons hopen dat de provincie de stad Antwerpen en de talloze bezwaren volgt en geen milieuvergunning toekent.