Stad Gent neemt statiegeldmotie aan | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Stad Gent neemt statiegeldmotie aan

Rob Buurman

vrijdag 27 maart 2015

Op Vlaams Belang na, hebben alle Gentse partijen een motie over statiegeld aangenomen waarin ze de Vlaamse overheid oproepen statiegeld voor blikjes en PET-flessen in te voeren en rekening te houden met de lokale opruimkosten van het zwerfvuil. In de motie vragen de vijf partijen eveneens om lokale besturen te betrekken bij het besluitvormingsproces. Vanwege de zwerfvuilproblematiek en de hoge kosten van ophaling is Gent al langer voorstander van statiegeld. Het is onzeker of de Vlaamse regering ook effectief tot de invoering zal overgaan. Binnenkort verwacht ze de resultaten van een studie naar statiegeld op eenmalige drankverpakkingen zoals plastic flessen en blikjes.