Stap, fiets en mobiliseer je mee op 2 december voor Claim the Climate?! | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Stap, fiets en mobiliseer je mee op 2 december voor Claim the Climate?!

Chiara Lorré

Op zondag 2 december, de eerste dag van de klimaattop in Polen, claimen wij in Brussel een ambitieus klimaatbeleid. Samen met de Klimaatcoalitie en Climate Express gaan we voor de grootste klimaatmobilisatie ooit in België: CLAIM THE CLIMATE! Allen samen, tous ensemble. Zak af naar Brussel en breng jouw vrienden, vrijwilligers, klimaat bondgenoten, stap- en fietsfanaten mee! Samen op straat voor klimaatrechtvaardigheid, in België en wereldwijd.

Doe mee! Wat kan jij doen?

Registreer je route... en mobiliseer! Weet je al hoe je naar Brussel zal gaan op zondag 2 december? Met de trein of met de fiets of nog op een andere manier? Zin om aan te sluiten bij een bestaand vertrekmoment of er zelf een te organiseren vanuit je woonplaats? Registreer je route op www.claimtheclimate.be. Er zijn reeds verschillende vertrekmomenten voorzien in Vlaanderen en Wallonië. Mobiliseer jouw achterban via al jouw communicatiekanalen aan de hand van het materiaal in deze map

Ronsel en registreer stewards! Minstens 150 mensen zijn nodig om de mars in Brussel te helpen beveiligen. Op de dag zelf zal Greenpeace een briefing organiseren om 10u. voor alle stewards. Dit kunnen de werkkrachten van jouw organisatie zijn, maar ook jouw vrijwilligers. Lanceer een oproep bij jouw vrijwilligers en registreer de inschrijvingen in deze tabel

Verdeel flyers en posters! Flyers en posters liggen klaar voor verdeling in het hele land. Het is heel belangrijk om zichtbaarheid te creëren op vele plaatsen: jullie kantoor, jullie evenementen,...je kan een gratis bestelling plaatsen van een mobilisatie toolkit (5 affiches + 50 flyers) via het online formulier voor verzending via de post. Of organiseer een mobilisatieactie in stations of elders aan de hand van deze gids. Contacteer het dichtstbijzijnde verdeelpunt om zelf het nodige materiaal op te halen. Raadpleeg in dit document de geplande flyeracties en registreer het jouwe. 

Wat staat er op het spel?

De COP24 vindt plaats drie jaar na de Klimaattop van Parijs en twee maand na het laatste rapport van het VN-klimaatpanel (IPCC). Dit rapport herhaalt duidelijk de noodzaak om de opwarming van het klimaat te beperken tot 1,5°C, zoals ook in het akkoord van Parijs staat.(1) Gaan we erboven, dan dreigen zware gevolgen voor mens en natuur. En tegelijkertijd geven IPCC wetenschappers ons hoopgevend nieuws: onder de grens van 1,5 °C blijven is nog steeds mogelijk. Maar dan moet het klimaatbeleid vijf versnellingen hoger om opwarming van meer dan 1,5°C te vermijden.

Op de COP24 wordt verwacht dat men concrete afspraken rond de implementatie van het akkoord van Parijs (het zogenaamde Paris Rulebook) en rond klimaatfinanciering zal maken. De COP24 is daarenboven een uitgelezen moment voor regerings-en staatsleiders om politieke daadkracht en ambitie te tonen. Neem nu de Europese Unie: wil ze haar leidersrol inzake klimaatbeleid waar maken, dan dient ze een verstrenging van de klimaatdoelstellingen tegen 2030 aan te kondigen.(2) Ook België moet dringend een tandje bijsteken: in ons land stijgt onze uitstoot opnieuw sinds 2014 en we zullen naar verwachting de 2020-doelstelling voor de uitstoot van broeikasgassen niet halen. Bovendien zijn de regionale en federale Energie- en Klimaatplannen 2030 die nu op tafel liggen, onvoldoende. 

(1) Als belangrijkste doelstelling in het Akkoord van Parijs wordt afgesproken om de temperatuurstijging ruim onder 2°C (t.o.v. de pre-industriële periode) te houden en een beperking tot 1,5°C na te streven. Het nieuwe IPCC-rapport toont aan dat we al het mogelijke moeten doen om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5°C. 

(2) Momenteel engageert de EU zich om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 40% te verminderen ten opzichte van 1990. Dit is echter te weinig als we de klimaatopwarming willen beperken tot 1,5°C.

Chiara Lorré

Projectmanager Mobiliteit
Meer over Klimaatbeleid

Ontvang Link

  • Maandelijks tips voor al wie lokaal actief is voor een beter milieu


Andere nieuwsbrieven van BBL